Välj en sida
Webbkurs om att leva med alkohol, droger eller spel

Webbkurs om att leva med alkohol, droger eller spel

Jag fick det ärofyllda uppdraget att skriva manus till den mycket viktiga webbkursen ”Att leva med alkohol, droger eller spel”. Målet är att den ska nå alla som arbetar i kommunerna i Stockholmsområdet, till exempel inom...
Viktig e-utbildning om människohandel och prostitution

Viktig e-utbildning om människohandel och prostitution

Regeringen beslutade om en nationell handlingsplan för att mer målinriktat förebygga och bekämpa människohandel och prostitution (beslutet fattades i februari 2018). Ett av målen i handlingsplanen var att det skulle finnas en...