plankrotationer är en bra övninga för nybliven mamma