Info om PT-online med Caroline
Info om PT-online med Caroline

Nu
ska jag gå till gymmet och träna. Varit krasslig alldeles för
länge för att det ska vara ok. Nu får det vara nog. Vikterna, here I
come!