Flera kloka ord från Christer Olssons föreläsning. Denna gång om “personlig utveckling”. Att skilja från “personlighetsutveckling”, personligheten går inte att ändra. Den är som den är. Däremot kan alla personer lära sig att göra mer eller mindre av vissa saker i vissa situtioner. Detta är alltså personlig utveckling.

Några exempel:

 • En naturligt flexibel person, alltså en Slarver, kan exempelvis lära sig att sätta in papperen i en pärm.
 • En naturligt mycket noggrann person, kan lära sig att inte exakt varje papper nödvändigtvis behöver sitta i en pärm.
 • En
  naturligt extrovert person, som alltid tar ton först av alla vid möten
  exempelvis, kan lära sig att det finns andra som har saker att säga och
  man kan tex komma överens om att på vissa möten ska denne vara tyst
  fram till någon annan pratat.
 • En naturligt introvert person kan lära sig att säga vad den tycker, dealen kan i början vara exempelvis på ett möte i veckan.

Christer menade på, att vi är inte “bra eller dåliga människor”, vi är OLIKA.

Olika människor kan lyckas med samma sak fast på olika sätt, poängterade Christer. Mycket tänkvärt, tycker jag!

Secured By miniOrange