Info om PT-online med Caroline
Info om PT-online med Caroline

Nu
är det snart dags att åka till Newan, mina kompisar på planet blir nya
Glamourtidningen, Passion for Business-tidningen och ett par
pocketböcker. Och datorn förstås…