Så är det på delar av ett gym i Skåne och denna typ av diskriminering är okej tycker JämO. Här i Metro kan du läsa mer.

Själv är jag emot alla typer av diskriminering och jag tycker det är fel att stänga av delar av gym till fördel för det ena eller andra genuset.

Det som evenuellt skulle rättfärdiga
en sån grej är att det kan vara ett sätt att få kvinnor till gymmet.
Det finns exempelvis många som tycker gym är läskiga och har svårt att ta sig dit, men denna grupp består av såväl kvinnor som män!

Det är inget ovanligt
med kvinnogym, de finns världen över. Men jag kan tycka att ett gym
borde vara öppet för alla. Sedan kan man ju anordna speciella events
för kvinnor, män, barn eller andra. Likväl som att gym ibland anordnar
speciella events för exempelvis nybörjare. Men det är jag det.

Gymägarens motivering
lyder så här: ”en fristad från den i media och reklam utbredda
exponeringen av kvinnor med sexuella övertoner och med stereotypa
förhållningssätt kring utseende, uppträdande och skönhetsideal.”

I Stockholm finns också ett Tjejgym, Grace Tjejgym.

Secured By miniOrange