Info om PT-online med Caroline
Info om PT-online med Caroline

Med denna lunchlöpning så har jag nu lyckats jogga 3 mil3 dar. Nu ska här genast börjas jobbas mentalt på att klara av detsamma fast på ett dygnHood To Coast om två veckor!